Yin en yang

Yin en Yang

yin yang

Wanneer we aan Yin en yang denken dan zien we vaak als eerste dit beeld hierboven. Het staat symbool voor de Tao (het universum). 

Je ziet dat er een klein beetje yin (zwart) in yang (wit) zit en andersom. Dat staat symbool voor de gedachte dat niets stil staat. Volgens het Taoïsme is alles in harmonie met elkaar en is tegelijkertijd is alles continu onderhevig aan verandering. Het zijn tegenpolen. Samen vormen ze de manifestatie van de natuur, hemel en aarde. Ze staan altijd in relatie tot elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan en uit hun wisselwerking ontstaat Chi (levensenergie stroom). 

Je zou tenslotte niet weten wat donker is als je niet zou weten wat licht is. En ook als het ergens helemaal donker is dan is er nog altijd een klein plekje waar licht vandaan komt en andersom. Wanneer iets compleet yin zou zijn dan is er geen leven. Wanneer iets compleet yang is dan is er een constante activiteit en dat wordt altijd weer gevolgd door een yin moment.

Ieder mens bestaat dus ook uit een deel yin en een deel yang. Soms is in iemand duidelijk meer yang aanwezig en soms meer yin. Het zegt iets over hoe iemand is. 

Bij Yin kun je denken aan: vrouwelijk, passief, aards, naar binnen gericht, intuïtief, compassie, rust, koud, verborgen en donker, de nacht.

Bij Yang kun je denken aan: mannelijk, extravert, actief, hemels, intellect, wil tot handelen, warm, onthuld en licht, de dag.

Beide begrippen worden ook gebruikt in de Chinese Geneeskunde en ook in de Chinese voedingsleer werken ze hiermee  om e.e.a. in balans te brengen.

Zie voor meer informatie: https://www.encyclo.nl/begrip/yin_yang

Coaching

 

 

Powered by BetterDocs