Onzekerheid bij de ideeënbus/hout 3

Onzekerheid bij hout 3/Ideeënbus

Wij gebruiken bij hout 3 de term ideeënbus voor kinderen bij nine star ki Alles wat we dus over de ideeënbus schrijven geldt dus ook voor volwassen die als hoofdelement hout 3 hebben. Op onze site  kun je bij bereken je reeks je drie elementen berekenen. Het eerste getal is je volwassen getal. Dat vertelt iets over je potentieel. Je tweede getal is je kindgetal en dat getal vertelt je hoe je met emoties omgaat. Tenslotte het derde getal. Dat is het getal dat iets zegt over je manier van handelen en communiceren. Omdat kinderen de eerste 9 jaar zeker meer in hun kindgetal zitten kan deze uitleg gelden voor zowel als je eerste of je tweede getal water is.

Onzekerheid

Het grote voordeel van de ideeënbus/hout 3 dat ze in principe optimistisch zijn ingesteld. Ze zijn snel en flexibel en oplossingsgericht. Echter willen ze ook graag dat hun ideeën doorgaan en kunnen ze er niet goed mee omgaan als een ander een beter idee heeft. Dan kunnen ze grillig en nerveus worden en dat kan ze onzeker maken. Dus ze kunnen snel boos en gespannen worden en dat kan ze onzeker maken. Ze willen graag de boventoon voeren en zijn competitief. Als ze de competitie niet kunnen aangaan of niet kunnen winnen kan dit ook drukken op hun onzekerheid. Bij tegenslag kiezen ze liever voor iets nieuws dan iets afmaken wat soms ook een beetje mijden is. Bij iemand die beter is dan de persoon zelf kiest de ideeënbus er voor om zich dan aan te passen en te gaan samenwerking maar ook dit kan drukken op onzeker zijn. Echter is t dit type van nature niet het onzekere type. Lastig is wel dat indien een ideeënbus uit balans is dan gaat hij over grenzen heen omdat hij niet op een gezonde manier weet te stoppen. De ideeënbus mag leren om als iets niet lukt dat te kunnen toegeven dat mijden ze liever.

Voor de ideeënbus is het belangrijk omdat ze doorgaans wel optimistisch zijn en vaak geloven in hun kunnen om te leren dat andere ook goede ideeën kunnen hebben. Ook is het voor hun zelfvertrouwen belangrijk om niet altijd direct te zijn maar soms iets meer diplomatiek te zijn.

onzekerheid bij de hout 3/ideeënbus

Een poster met een positieve quote om een talent van de ideeënbus te benadrukken.

Coaching voor zelfvertrouwen

Powered by BetterDocs