Cognitieve therapie

Cognitieve therapie, Gedragstherapie en cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve therapie is gebaseerd op de manier waarop je denkt ten aanzien van je gevoelsleven en wat je doet. Mensen die vaker het glas halfleeg zien in plaats van vol zien het vaak vanuit een negatief gevoel. Als je dingen eerder vanuit het is er niet voor je vanuit een negatieve kant ziet ontstaan er vaker problemen. Je gaat dan ook vaker negatief gedragen, gaat misschien dingen mijden. Het kan ook zijn dat je sneller bang bent. Negatief denken heeft niet alleen effect op je gedrag maar ook op de stress naar je lichaam toe. In cognitieve therapie gaat de cliënt in samenwerking met de behandelaar deze manier van denken onderzoeken. Dus de negatieve overtuigingen worden onderzocht. Door de cliënt naar de negatieve gedachte te leren kijken wordt er meer naar de meer realistische gedachte gekeken. Cognitieve therapie is een therapie die voor verschillende zaken toegepast kant worden. Het is een vorm van therapie die veel gebruikt wordt.

Gedragstherapie

Bij gedragstherapie wordt vooral naar het gedrag van de cliënt gekeken. Dus als je negatief denkt kan dat ook gevolgen hebben voor je gedrag. Je kunt dan bijvoorbeeld mijdingsgedrag hebben. Er wordt gekeken naar het gedrag dat de cliënt wil wijzigen en er wordt gekeken naar je persoonlijke omstandigheden. Vervolgens ga je samen met de therapeut aan de gang om dat gedrag te wijzigen.

Deze 2 vormen zijn samengevoegd in cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie werken we eigenlijk met de G-Methode. Allereest wordt er gekeken naar de gebeurtenis (dus eigenlijk de situatie). Vervolgens wordt de gedachte bekeken.

Gebeurtenis. ` Ik moet morgen een presentatie op mijn werk houden

Gedachte. Mijn collega is hierin veel beter, straks weet iedereen dat en kan dat van invloed zijn op hoe mensen naar me kijken en hoe ik beoordeeld word.

Gevoel Nerveus, faalangst

Gedrag Paniek, zenuwachtig, veel piekeren, slecht slapen.

Gedachte onderzoeken

Je gaat dus de gedachte onderzoeken. Waar is de aanname op gebaseerd en kan het bijvoorbeeld zijn dat jij weer beter bent in andere dingen. Of dat het beeld dat de collega dat beter kan wel klopt. Hoe zou het zijn als je denkt ik doe wat ik kan en dat is goed genoeg en ik ben goed voorbereid. De boodschap van mijn presentatie zal wel overkomen. Je onderzoekt dus eerst de negatieve gedachte en daarna ga je een gedachte opstellen die er voor zorgt dat je meer ontspannen erin stapt. Die dus helpt om met meer vertrouwen die presentatie te gaan geven. Dan kun je daarna kijken hoe je zou voelen met de gedachte die meer ontspannen is en je meer vertrouwen geeft (helpend) en vervolgens ga je dan kijken welk gedrag daar meer bij zou passen.

Gevolg onderzoeken

Als laatste kun je ook nog het gevolg toepassen. Wat is het gevolg als je de helpende gedachte gaat toepassen? Bij een kijkje in jezelf kunnen we dit zowel voor volwassenen als op een wat speelsere manier bij kinderen toepassen. Tenslotte kan nine star kii hierin helpen door eerst meer inzicht in je eigen elementen te krijgen dus de talenten, het potentieel, je ontwikkel mogelijkheden en valkuilen en de manier waarop je met emoties omgaat. Daarnaast hoe je met zaken handelt en communiceert.

Coaching

 

Powered by BetterDocs