Onzekerheid bij de voelspriet/water 1

Onzekerheid bij de Voelspriet/Water 1

Onzekerheid bij de voelspriet/water 1 Wij gebruiken bij water 1 de term voelsprieten voor kinderen binnen nine star ki. Alles wat we dus over de voelspriet schrijven geldt dus ook voor volwassen die als hoofdelement water 1 hebben. Op onze site www.eenkijkjeinjezelf.nl kun je bij bereken je reeks je drie elementen berekenen. Het eerste getal is je volwassen getal. Dat vertelt iets over je potentieel. Je tweede getal is je kindgetal en dit getal vertelt je hoe je met emoties omgaat. Tenslotte het derde getal. Dat is het getal dat iets zegt over je manier van handelen en communiceren. Omdat kinderen de eerste 9 jaar zeker meer in hun kindgetal zitten kan deze uitleg gelden voor zowel als je eerste of je tweede getal water is.

Nieuwetijdskinderen

Water kinderen zijn gevoelig en veel water kinderen zijn ook nieuwetijdskinderen. Dat betekent dat het gemakkelijk de gevoelens van een ander oppikt. Het zijn kinderen die gehoord en gezien dienen te worden in hun gevoel. Op het moment dat hun gevoel niet serieus genomen wordt zullen ze zich terugtrekken en dit kan ook leiden tot onzekerheid. Ook als ze iets voelen en daarmee komen en de ouders of opvoeders zijn niet eerlijk over wat het kind aanvoelt – omdat het hun eigen pijnen raakt -kan dit leiden tot onzekerheid.

Voorbeeld

Als een kind voelt  dat mama verdrietig is maar de moeder ontkent dat gevoel. Goed bedoeld omdat de moeder haar kind niet wil opzadelen met haar gevoel. Echter zal dit bij een voelspriet kunnen leiden tot denken dat het niet op het gevoel kan vertrouwen. Dit kan het kind juist onzeker maken omdat water kinderen geboren zijn om te voelen. Het is iets wat ze echt heel goed kunnen en wat echt een basiskwaliteit is. Het lastigste hierbij is ook dat voelsprieten hun ware gevoel vaak lang voor zichzelf houden. Dus als het al onzeker is zal het daar ook niet snel mee komen. Het zijn geen kinderen die met hun gevoel te koop lopen ze lossen het liever zelf op. Dit kan ook leiden tot piekergedachte hetgeen je onzekerheid zal voeden.

Stress

Ook zijn voelsprieten gevoelig voor stressvolle situaties. Dit heeft ook te maken met het diep kunnen voelen zonder dat je iets hoeft te zeggen. Ze hebben voelsprieten waarmee ze de situatie, emoties die er omgaan zonder woorden kunnen voelen. Dat betekent dus ook dat ze veel gevoel dienen te verwerken. Als dan dingen ontkend worden of er is een gespannen sfeer keert een voelspriet naar binnen en dat kan eenzaam zijn maar ook heel onzeker maken.

Belangrijk dus bij voelsprieten is het serieus nemen van de gevoelens. Het accepteren dat het een kind is dat af en toe eigen ruimte nodig heeft. Daarnaast het leren uiten van het gevoel.

Coaching

Powered by BetterDocs