Carol en Debby van Een kijkje in jezelf

Ons verhaal over een kijkje in jezelf

Ons verhaal over een kijkje in jezelf. Daarvoor moeten we even terug. Een aantal jaren geleden zijn wij, Debby en Carol, ons gaan verdiepen in Nine Star Ki (Chinese Astrologie) en na de basis hadden we al snel de opleiding tot Nine Star Ki expert afgerond. Een wereld van herkenning ging voor ons open. We snapten ineens waarom Debby heel erg moederlijk is en waarom Carol de ene studie na de andere deed. Puzzelstukjes vielen in elkaar.

Carol die al jaren een praktijk had ging werken met Nine Star Ki. Ook bij haar cliënten zag ze dat zodra ze een rapportage had gemaakt er niet alleen herkenning kwam van hetgeen op papier stond maar dat ook cliënten stappen gingen zetten in de dingen waar ze echt goed in zijn. Ook Debby opende haar praktijk en zag eigenlijk hetzelfde gebeuren.

Idee

Op een mooie zomermiddag in de tuin van Debby zei ze tegen Carol dat ze zo graag een kraamcadeau wilde ontwikkelen op basis van Nine Star Ki. Carol reageerde onmiddellijk enthousiast. Debby had toen nog niet in de gaten dat Carol gelijk in de doe stand ging en voordat we er allebei echt goed van doordrongen waren begon het idee echt vorm te krijgen.

De reden achter dit is dat we al zagen dat de wereld steeds hectischer wordt, zaken worden harder en er wordt steeds meer verwacht. De corona tijd heeft daar zeker een rol ingespeeld en met name  extra druk en invloed op kinderen.

Echter, op het moment dat een kind wordt geboren, is het nog vrij van alle invloeden van buitenaf, van de opvoeding, de maatschappij, de cultuur, het onderwijs etc. Dus, een kind in de meest pure en zuivere vorm. Die pure vorm wil je als ouder en opvoeder zo lang mogelijk intact houden.  Echter, door beïnvloeding van de maatschappij, ouders en andere volwassen verandert die puurheid en gaat een kind zich aanpassen en vaak gedrag kopiëren.

Wat nu als jij, als ouder, ervoor kunt zorgen dat jouw kind dicht bij deze vorm kan blijven? Simpelweg door in te spelen op de talenten, groeikansen en valkuilen die het van baby af aan mee heeft gekregen. Ieder kind is immers uniek en heeft een eigen blauwdruk en dus ook behoefte aan een eigen aanpak.

Zou het niet fijn zijn als je snapt waarom jouw kind doet wat het doet of juist niet? Waarom het moeite heeft met de aandacht erbij houden of waarom het behoefte heeft aan tijd voor zichzelf?

Visie

Wij zijn van mening dat dit de relatie met jouw kind positief zal beïnvloeden en dat jouw kind zo gemakkelijker zal uitgroeien tot een evenwichtiger volwassene. Dit zal uiteindelijk niet alleen van invloed zijn op je kind maar ook voor de omgeving van je kind. Stel je voor als je kind met zelfvertrouwen opgroeit wat dit doet voor toekomstige relaties en eventuele kleinkinderen later? Het tegenovergestelde geldt echter ook: als je zelf onzeker bent dan is de kans groot dat je kind dat ook is. Waarschijnlijk heeft dat ook invloed op de volgende generatie! Door nu al de juiste stappen daarin te nemen, verandert je eigen wereld en dat van je kind.

Eigenlijk vinden wij dat het een geboorterecht is om te mogen zijn wie je bent en om daarin ook zo goed mogelijk te worden begeleid. In onze ogen gaat het niet alleen om de prestatiemaatschappij, maar moeten we veel meer bezig zijn met doen waar we goed in zijn, en vooral waar we gelukkig van worden. Hoe mooi is het wanneer je je kind – met de nodige inzichten in wie het in de kern is – dat kan gaan meegeven.

Goed doel

Wij realiseren ons ook dat niet ieder kind het goed heeft getroffen in het leven. Daarom gaan we werken met een goed doel voor kinderen (doelen zullen worden afgewisseld). Dit houdt in dat er van iedere verkoop van de producten een vast bedrag naar een vooraf bepaald doel zal gaan, dat we van tevoren zullen communiceren. Aangezien er vele goede doelen zijn op dit gebied, kiezen wij steeds een ander doel om financieel te ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat op allerlei verschillende gebieden er weer wat meer mogelijk wordt. Allemaal vanuit onze filosofie dat wij nog zoveel kunnen in de wereld, maar dat dat niet voor ieder kind geldt.

Ook voor deze kinderen is het van belang dat er een toekomst wordt gecreëerd en dat ook zij geholpen worden om met meer zelfvertrouwen in de wereld te staan en te mogen zijn wie ze zijn. Daar dragen wij graag een steentje aan bij.

Kortom, de filosofie die wij willen overbrengen is: door te snappen wie een kind in essentie is en te weten wat het nodig heeft, je veel meer kunt sturen op het geluk van een kind en daaraan gekoppeld het zelfvertrouwen dat het nodig heeft.

Hoe dan?

Door een kraam- en kindercadeau te maken dat gelijk inzicht geeft in wie je kind werkelijk is en zodat je weet waar de talenten liggen, maar ook de groeimogelijkheden en de valkuilen krijgen ouders de mogelijkheid om gelijk vanaf de geboorte het kind te begeleiden in wie het in essentie is.

Het bleef natuurlijk niet bij het kraamcadeautje al snel kwam Carol op het idee om een knappe kanjerposter te maken. Een poster met een quote van het talent van het kind met een te gekke handgemaakte tekening van Dilys Art daaronder.

Natuurlijk gingen we ook verder met de rapportages voor volwassenen zoals we dat in onze praktijken al langer deden. Wij hebben echter een vertaalslag gemaakt voor rapportages voor jonge kinderen. In deze rapportages werken we derhalve met kinderfiguren zodat jonge kinderen zich kunnen identificeren met deze figuren en hun talenten.

Omdat Carol in haar praktijk al veel ouders hielp met de dagelijkse dingen waar ouders tegenaan lopen werd ook nog de coaching mogelijkheid eraan toegevoegd om zo een compleet plaatje aan te bieden om kinderen zo dicht mogelijk bij hun essentie te laten opgroeien.