Waarom pesters pesten en wat zijn de gevolgen voor hunzelf?

Pesten. Het is belangrijk om inzicht te krijgen wat de beweegredenen van de pesters zijn. Veel kinderen gaan mee in het pesten om hun sociale positie te verbeteren. Daarnaast kan het ook zo zijn dat ze het doen uit angst dat ze anders er niet bij horen en doelwit worden om zelf gepest te worden. Het heeft ook iets spannends en soms zijn ze zelf gepest en zie je slachtoffer/dader patroon Met andere woorden iemand die zelf gepest werd doet het nu zelf. Het is dan vaak een manier om hun eigen negatieve gevoelens af te reageren. Heel vaak pest de pester vanuit een eigen onzeker gevoel of een negatief zelfbeeld. Ze merken ook vaak dat hun pestgedrag effect heeft, ze krijgen aanzien en macht. Dit is ook de reden dat ze ermee doorgaan. Hoe raar ook maar pesters zijn vaak populair bij andere kinderen. Ook kan jaloezie een rol spelen waarom iemand overgaat tot pesten.  Invloed daarop uitoefenen als leraar of professional door invloed  op het groepsgedrag te gaan realiseren.  Ook de omgeving waarin je opgroeit en je thuissituatie kunnen de oorzaak zijn dat iemand begint met pesten.

Wat kun je doen?

In ieder geval het gesprek met de pesters aangaan en ze de gevolgen van hun pestgedrag in laten zien. Vaak staan ze daar niet bij stil vanwege hun eigen onzekerheid. Ook aangeven dat pesten niet de oplossing is en dat je op andere manier ook populair kan zijn. Door op hun eigen gevoel aan te spreken hoe ze zichzelf zouden voelen als zij doelwit zouden zijn. Als er bewijs van het pestgedrag maak dat dan ook bespreekbaar op school.

Wat kun je doen als ouder van een pester?

Allereerst ga het gesprek met je kind aan en vraag naar de beweegredenen. Vraag ook naar de situatie waarin het kind gepest heeft.

Wijs je kind niet af maar geef wel aan dat het gedrag van je kind niet acceptabel is.

Wellicht is het een idee om te gaan praten met een deskundige om te werken aan het gevoel van je kind en zijn zelfbeeld.  Waar is het bang voor, waar is het onzeker over.

Ga samen met je kind het gesprek aan op welke wijze het besproken kan worden op school of met en vertrouwenspersoon.

Geef zelf het goede voorbeeld en behandel je kind met respect.

Kijk ook wat je kind eventueel online doet en maak dat ook bespreekbaar.

Maak je kind ook bewust van de gevolgen voor het slachtoffer.

Zorg dat je kind zich veilig bij je voelt en maak duidelijk dat jouw liefde onvoorwaardelijk is.

Kijk waar de talenten van je kind liggen en probeer dat te stimuleren. Vaak gebeurt het pesten vanuit onzekerheid werken aan de talenten van je kind en de zaken die het kind leuk vindt kan helpen voor zijn of haar eigen waarde. Wellicht is het handig om een nine star ki rapportage te bestellen met inzichten in de talenten maar ook de valkuilen van je kind, 80 procent van de talenten van je kind liggen namelijk al vast bij de geboorte.

Gevolgen pesters

Op volwassen leeftijd hebben pesters grote kansen op problemen. Ze komen vaker in aanraking met justitie en er is ook kans op verslavingen. Ook huiselijk geweld speelt vaker een rol

Coaching

Powered by BetterDocs