Onveilige hechting

Onveilige hechting

Bij een onveilige hechting wordt niet aan de voorwaarden voldaan van een veilige hechting.

Bij een veilige hechting is het van belang dat de ouders reageren op de behoeftes van het kind. Daarnaast dat het kind aangemoedigd wordt, complimenten krijgt, ertegen gepraat wordt, het aangeraakt en geknuffeld wordt. Er mee gespeeld wordt, er veiligheid wordt geboden. Ook uitleggen wat je doet is heel belangrijk. Dus mama haalt je nu uit je bedje en gaat je dan verschonen etc.

Ook is het van belang dat beiden ouders veel in de buurt van het kindje zijn zodat het kindje daarop kan rekenen en zich daarbij veilig kan voelen. John Bowlby, de grondlegger van de hechtingstheorie, zegt dat gehechtheid niet het gevolg is van ouderlijke zorg, maar dat het een aangeboren behoefte is van ieder kind.

Daarnaast je kunnen inleven in het kind en daarop kunnen anticiperen. Daarnaast blijft huidcontact heel belangrijk. Het kind moet je regelmatig kunnen voelen

Bij een veilige hechting zoekt het kind de ouder op als het zich bang of verdrietig voelt.

Er zijn drie vormen van onveilige hechting.

De eerste vorm is de onveilige vermijdende hechting.  Bij een onveilige hechting kan het zijn dat het kind het heeft opgegeven om contact met de ouder te zoeken. Het kind voelt zich afgewezen door. Er kunnen verschillende redenen voor zijn dat de ouders niet voor het kind zorgen en afwijzen en het kind kan niet vertrouwen en gaat dus mijden.

Ambivalente hechting

Bij  ambivalente hechting is het kind niet zeker of de ouders beschikbaar zijn. Doordat het zich niet veilig voelt zoekt het contact maar tegelijk doet het kind dat op een afwerende manier. Deze manier komt veel voor als het kind niet op het juiste moment aandacht krijgt of dat de aandacht korter is dan de behoefte van het kind. Dus met andere woorden soms is moeder/vader er wel en dan weer niet. De ouder is meestal niet gericht op wat het kind nodig heeft maar is veel meer bezig met wat ze zelf nodig heeft.

Gedesorganiseerd gehecht dit is een vorm die vaak voorkomt als moeder misbruikt is of mishandelt.is Dit maakt dat het kind nooit wist wat het kon verwachten. Aan de ene kant is er liefde van de ouder en aan de andere kant angst. Dit maakt het voor het kind onveilig omdat het nooit weet of de liefde er is  of juist de angst. Deze angst wordt als het ware van de ouder op het kind gekopieerd.

onveilige hechting

 

Coaching systemisch werken

Powered by BetterDocs