De RET methode

De RET methode voor je cliënt (RET staat voor Rationele Emotieve Therapie)

Wat is RET

RET is een manier om op een objectieve manier naar je negatieve gedachte te kijken. Voordat ik zelf altijd aan een sessie waar ik met deze methode werk heb ik al aan mijn client zijn of haar geboortedatum gevraagd om uit te rekenen hoe iemand in elkaar zit met de nine star ki methode.

Wat onderzoek je met RET

Met RET zorg je er eigenlijk voor dat je cliënt kan kijken naar een vraagstuk waar hij of zij mee zit en daar negatieve gedachte over heeft. Veel zaken die je denkt hebben niet te maken uit negatieve gedachte (irrationele gedachte waar je mee rond blijft lopen). Deze gedachte worden vaak ook niet gecheckt op waarheid of de werkelijke situatie maar zijn min of meer aannames.

Wat hier belangrijk bij is dat niet de gebeurtenis dus zelf oorzaak is van je klachten maar de interpretatie die jezelf gemaakt hebt van de gebeurtenis. Door met verschillende vragen de gedachte te onderzoeken kun je er voor zorgen dat de cliënt anders op een objectieve manier naar de situatie gaat kijken.

Zeker bij mensen met weinig zelfvertrouwen kunnen irrationele gedachten vaak opspelen. Albert Ellis is de uitvinder van deze methode. Hij heeft aan de hand van een aantal vragen een methode ontwikkeld om je gedachten te onderzoeken naar werkelijkheid.

Welke stappen met RET Methode

Deze methode bestaat uit de volgende stappen en begint bij:

1. Je hebt iets meegemaakt een gebeurtenis.

2. Heb je daar een bepaalde gedachte bij.

3. Deze gedachten hebben invloed op je gedrag.

4 Je cliënt beschrijft het gewenste gedrag.

5. Daag de irrationele gedachte uit. Heb je deze onderzocht op waarheid. Heb je de feiten gecheckt? Zijn er meer mensen in        de omgeving die hetzelfde over je irrationele gedachte denken of ben jij de enige? Waar heb je deze gedachte op                      gebaseerd.

6. Vervang deze gedachte met iets wat objectief is.

7. Ervaar of deze nieuwe gedachte voor je werkt.

8. Zorg dat je veel gaat oefenen en dat je deze methode gaat toepassen. Hierbij helpt het om van te voren een actieplan te          maken.

Waar helpt RET voor

Deze methode helpt enorm omdat als je het niet aanpakt het kan leiden tot het mijden van dingen of dat je negatieve overtuigingen groter worden.

Deze methode is voor heel veel zaken toepasbaar. Of het om een relatie gaat om iemand die heel erg precies is of iemand die bang is om verlaten te worden.

De reden dat we hierbij ook altijd de elementen van de nine star kii checken is omdat het ene element veel sneller in de piekerstand zit dan de andere. Een aarde 8 bijvoorbeeld is van huis iemand die makkelijk in een piekerstand kan komen. Door de aard van de persoon te kennen maar ook de talenten kan er dan makkelijker gekeken worden op welke wijze je met deze techniek aan de gang gaat.

Hierbij ook nog een verwijzing naar mijn blog over zelfvertrouwen dat hier ook van invloed op is.

 

Coaching

 

Powered by BetterDocs