Het sektarische familiesysteem

Wat is een sektarisch familiesysteem?

Volgens Bradshaw (bekende psycholoog en schrijver in Amerika) ontstaat er als er geen gezonde schaamte is 3 soorten familiesystemen. De eerste die nu beschreven wordt is het sektarische familiesysteem.

Sektarisch familiesysteem

Om het sektarische familiesysteem te begrijpen is het eerst van belang dat je het begrip sekte begrijpt. Bij een sekte is er 1 leider die zijn wil oplegt en die verwacht dat de rest gehoorzaamt en het niet opvolgen van de regels heeft straf als consequentie. In een gezin is er natuurlijk ook een hiërarchie en ook regels en zijn er ook consequenties als je je niet aan de regels houdt. Het grote verschil met de manier waarop dat normaal gesproken in een gezin gaat, is dat in een sekte angst wordt ingeboezemd. Daarnaast is er geen ruimte voor eigen inbreng, het belang van de groep voor het individu gaat, je vrijheden worden afgenomen en je wordt geïsoleerd van andersdenkende. Er is een overheersende controle. De leider ziet zichzelf ook als uitverkorene en zet zich boven en zorgt ervoor dat de leden van de groep alleen informatie krijgen die hij bepaalt.

Normale situatie

In een normale gezonde gezinssituatie zijn er regels om het kind te beschermen. Dit gebeurt uit een liefdevolle houding naar de gezinsleden. Hier staat echt de liefde en de bescherming van het kind op de voorgrond.  Er wordt dan gekeken naar de persoonlijkheid, de talenten en de behoefte van het kind(eren). Er is ruimte voor de ontwikkeling van het kind. Op een verantwoordelijke manier geef je de kinderen ruimte binnen de grenzen van wat tot de mogelijkheden van het kind behoort.

Sektarische situatie

In een sektarisch familiesysteem is er dominantie van de leider(s), (vader en of moeder) en de rest van het gezin heeft zich te onderwerpen aan het gezag. Het gezin wordt aangestuurd op basis van controle en macht. De leiders bepalen ook met wie je om mag gaan en eigenlijk heb je steeds te gehoorzamen. Er is geen ruimte voor jouw wil of keuzes, je hebt compleet de regels van dit systeem op te volgen. Het gaat niet om de gevoelens van of behoeften van de kinderen. Het gaat alleen om wat de leider(s) van je verlangen. Eigenlijk is het liefdeloos want liefde is op voorwaarden dat je je voortdurend onderwerpt aan de eisen van dit familiesysteem. Er is geen ruimte om je eigen persoonlijkheid te vormen. Mensen die een andere mening hebben ongelijk en alleen de mening van de leiders telt.

het sektarische familiesysteem

Coaching zelfvertrouwen of inzicht in familiesysteem

Powered by BetterDocs